O mnie

Kim jestem?

Nazywam się Judyta Samul-Jastrzębska. Jestem lekarzem internistą, specjalistą w zakresie geriatrii. Zajmuję się leczeniem osób starszych oraz udzielaniem porad im oraz ich bliskim.

Szkolenie specjalizacyjne ukończyłam w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Historia szpitala sięga aż XVIII wieku, co czyni go jednym z najstarszych wciąż funkcjonujących szpitali w Polsce.
W latach 2018-2020 współpracowałam z Kliniką Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pełniąc funkcję wykładowcy. W trakcie studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz później, realizując szkolenie specjalizacyjne, miałam możliwość obserwować, jak wygląda system ochrony zdrowia w innych państwach. Odbyłam staże w szpitalach klinicznych w Budapeszcie oraz Palermo. Zgłębiałam też tajniki pracy lekarza w Sztokholmie, w mojej ukochanej Skandynawii. Obecnie pracuję w poradniach specjalistycznych jako lekarz internista, specjalista geriatra, a także certyfikowany lekarz medycyny podróży. Swoją wiedzę nieustannie aktualizuję uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii.

Wśród moich zawodowych zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z promocją zdrowego stylu życia, leczeniem nadwagi i otyłości oraz chorób układu krążenia.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Kim jest lekarz geriatra?

Najprościej mówiąc geriatra to lekarz, który zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem chorób wieku podeszłego. W Polsce specjalizację z geriatrii rozpocząć może lekarz, który ukończył co najmniej 3-letnie szkolenie w zakresie chorób wewnętrznych lub posiada tytuł specjalisty w innej dziedzinie medycyny.

Do najczęstszych problemów zdrowotnych, z którymi pacjent lub jego rodzina mogą zgłosić się do lekarza geriatry należą zaburzenia pamięci, otępienie, obniżenie nastroju, dolegliwości bólowe, choroby układu krążenia, a także wielochorobowość i wielolekowość.

Niejednokrotnie osoby starsze z uwagi na postępujące z wiekiem zmiany fizjologiczne i patologiczne prowadzące do rozwoju chorób, korzystają z pomocy wielu specjalistów. Często też leczą się na „własną rękę” korzystając z leków i suplementów diety dostępnych bez recepty. Takie postępowanie może prowadzić do przyjmowania wielu preparatów, które wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje. Zdarza się, że działanie niepożądane leku może zostać błędnie zakwalifikowane jako nowy problem wymagający dalszej farmakoterapii. W efekcie prowadzi to do stosowania jeszcze większej ilości leków – jest to tzw. kaskada przepisywania.

Geriatra, może spojrzeć całościowo na farmakoterapię prowadzoną przez różnych specjalistów oraz ocenić, które dolegliwości skutkują rzeczywistym pogorszeniem stanu zdrowia i jakości życia seniora. W następstwie takiej analizy, możliwe jest dobranie racjonalnej i bezpiecznej dla pacjenta farmakoterapii. Poprawność leczenia farmakologicznego stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej geriatrii.

Warto przytoczyć tu wyniki ogólnopolskiego badania stanu zdrowia starszych Polaków POLSENIOR (1), przeprowadzonego na grupie ponad 5,5 tys. osób. W badaniu tym wykazano, że wielolekowość czyli przyjmowanie co najmniej 5 leków dotyczy aż 55% badanych po 65 roku życia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jednoczesne stosowanie już 2 leków, stwarza ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji, a stosowanie powyżej 7 – wiąże się z pewnym wystąpieniem interakcji lekowych (2). Dlatego też odpowiedni dobór farmakoterapii jest niezwykle ważny.

Na koniec warto dodać, że niebagatelną rolę w poprawie jakości życia osoby starszej odegrać może porada dotycząca działań niefarmakologicznych udzielona przez doświadczonego lekarza geriatrę.

Pamiętaj Czytelniku, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale stan dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego. Dobrze dobrane interwencje z zakresu medycyny stylu życia, mogą przyczynić się do istotnej poprawy jakości życia również osób starszych.

Kto może skorzystać z pomocy geriatry?

W Polsce z porady geriatry może skorzystać osoba, która ukończyła 65 rok życia.

Aby skorzystać z porady w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wymagane jest skierowanie do poradni geriatrycznej od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku lecznictwa zamkniętego (szpital) wymagane jest skierowanie lekarskie do oddziału geriatrycznego. Porady geriatry można również zasięgnąć w prywatnych gabinetach lub placówkach medycznych.

Autorka bloga na spotkaniu Szwedzkiego Towarzystwa Geriatrycznego w Svenska Läkaresällskapets hus w Sztokholmie (2018).

Dlaczego stworzyłam blog Okiem Geriatry?

Ponieważ uważam, że moja wiedza może pomóc innym.

Pracując w szpitalu klinicznym oraz poradniach ambulatoryjnych zauważyłam, że pacjenci i ich rodziny często zadają mi podobne pytania oraz borykają się z podobnymi problemami.
Mając świadomość, że dostęp do lekarza geriatry jest w Polsce ograniczony, a czas wizyty u lekarza rodzinnego to jedynie 15 minut, postanowiłam stworzyć miejsce dla pacjentów oraz ich rodzin, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na niektóre ze swoich pytań.

W Internecie istnieje wiele stron i blogów traktujących o zdrowiu. Niejednokrotnie można znaleźć na nich sprzeczne treści. Którym zatem informacjom warto zaufać, a które uznać za nieprawdziwe czy wręcz szkodliwe?

Suplementy poprawiające pamięć, mity na temat szkodliwości statyn czy szczepień ochronnych – te i inne podobne treści z łatwością znajdziecie w Internecie. Niestety publikowane są przez osoby bez kompetencji i odpowiedniej wiedzy medycznej, a często z premedytacją dopuszczające się oszustw w dziedzinie zdrowia.

Szybki rozwój Internetu z jednej strony otworzył przed nami nowe możliwości, z drugiej stworzył nowe zagrożenia. Według jednego z badań przeprowadzonych w 2008 r. przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (3), ponad połowa pacjentów wskazuje Internet jako podstawowe źródło informacji na temat problemów zdrowotnych własnych oraz członków rodziny. Według mnie, obecnie, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią Covid-19, odsetek ten jest jeszcze większy.

Dlatego też aby popularyzować zagadnienia z dziedziny chorób wewnętrznych i geriatrii, stworzyłam niniejszy blog.

Informacje, które tu przedstawiam poparte są aktualną wiedzą medyczną (która jednak z upływem czasu może się zmieniać). Pod kolejnymi wpisami umieszczam odnośniki do publikacji naukowych lub opinii ekspertów, na których się opieram.

Jeśli uważasz, że moja praca ma sens, zapraszam serdecznie do lektury.

Pamiętaj jednak Drogi Czytelniku, że niniejszy blog ma charakter informacyjny. Internet nie jest miejscem, które zastąpi osobistą wizytę, badanie i poradę lekarską.

Bibliografia

  1. Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P (red.), PolSenior Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11-23). Poznań: Wyd. Termedia.
  2. Tymiński R, Woroń J (red), Niekorzystne interakcje leków – aspekty kliniczne i prawne. Warszawa: Wyd. Medical Tribune Polska.
  3. Ulatowska-Szostak E, Marcinkowski JT, Gromadecka-Sutkiewicz M, Krzywińska-Wiewórowska M, Stawińska-Witoszyńska B. Badania nad Internetem jako źródłem informacji o chorobie. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 246–253.


Więcej o mnie

Kursy i certyfikaty:

  • Certyfikat profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (lista akredytowanych lekarzy)
  • Certyfikat Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży (kurs pod patronatem Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Głównego Inspektora Sanitarnego)
  • Kurs „Doppler żył kończyn dolnych” (Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS).